Είμαστε στο χώρο του κοσμήματος και του δώρου από το 1962 με πολλή αγάπη και ειλικρίνεια απέναντι στον πελάτη, προσφέροντας πάντοτε την καλύτερη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
Συνεχίζει η δεύτερη γενιά με την ίδια φιλοσοφία τιμώντας την πολυετή παρουσία μας στο χώρο.

P1330300Adaxion-ok--kolia βρ2193
Kρίκοι
7,44 €
P1330508Adaxion-οκ-kolia
ΜΠΙΖΟΥ
12,28 €
P1330575Adaxion-ok
ΜΠΙΖΟΥ
12,28 €
P1330513Adaxion-οκ-kolia βρ2184
ΜΠΙΖΟΥ
12,28 €
P1330503Adaxion-οκ-kolia βρ2183σ
ΜΠΙΖΟΥ
12,28 €
P1330498Adaxion-οκ-kolia βρ2183γ
ΜΠΙΖΟΥ
12,28 €
P1330578Adaxion-ok
ΜΠΙΖΟΥ
12,28 €
P1330585Adaxion-ok
ΜΠΙΖΟΥ
13,64 €
P1330563Adaxion-οκ βρ2192
ΜΠΙΖΟΥ
13,64 €
P1330583Adaxion-ok
ΜΠΙΖΟΥ
13,64 €
P1330588Adaxion-ok- gold
ΜΠΙΖΟΥ
13,64 €
P1330588Adaxion-ok silver
ΜΠΙΖΟΥ
13,64 €
P1330536Adaxion-οκ βρ21799
ΜΠΙΖΟΥ
14,88 €
TONY6384Adaxion-ok-kolia
ΜΠΙΖΟΥ
18,60 €
TONY6388Adaxion-ok
ΜΠΙΖΟΥ
18,60 €
TONY6387Adaxion-ok
ΜΠΙΖΟΥ
18,60 €
P1330569Adaxion-ok
ΜΠΙΖΟΥ
18,60 €
TONY6393Adaxion-ok
ΜΠΙΖΟΥ
18,60 €
TONY6423Adaxion-ok
ΜΠΙΖΟΥ
18,60 €
P1330567Adaxion-ok
ΜΠΙΖΟΥ
18,60 €